CO DĚLÁME

Našim klientům zajišťujeme vše od prvotních konzultací a návrhu až po realizaci a správnou údržbu.

Nabízené služby   ANALÝZY
S projekty našich klientů jsme spjati od začátku až do konce. Pečlivě zkoumáme možnosti řešení a klademe důraz na jednotlivé požadavky. Místo realizace je navštíveno našimi specialisty, kteří nejen posoudí podmínky, ale také zajistí veškeré potřebné informace pro úspěšnost projektu. Nabízíme Vám zaměření skutečného stavu či měření různých fyzikálních veličin, např. rychlost proudění, měření průtoků, koncentrací, hluku, osvětlenosti atd.

Nabízené služby   PORADENSTVÍ
Technická podpora, vyčíslení předpokládaných investičních a provozních nákladů a to včetně časového harmonogramu. Naším primárním cílem je nalézt optimální řešení pro každý projekt a to bez ohledu na velikost klienta. Ekonomická rozvaha, opírající se o výpočty denního osvětlení, znalosti protipožární ochrany, TZB atd., spolu se znalostí možností a cen výrobců tvoří základní složky pro paletu návrhů řešení. Následně stačí vybrat preferovanou variantu a té se důkladněji pověnovat.

Nabízené služby   PROJEKCE
Komplexní návrh řešení dle zadání klienta. Vypracování návrhů, studií a projektů 2D/3D, ve stupních ÚR, DSP, VDS, DPS. Zakreslení skutečných stavů. Inženýring a autorský dozor.

Nabízené služby   VÝROBA/DISTRIBUCE
Obloukové, sedlové, shedové, pultové a bodové světlíky značky Indu Light. Klapky nebo žaluzie pro denní ventilaci, odvod kouře a tepla nebo kombinace obojího. Výplň sklo, polykarbonát nebo plexi. Víceúčelová větrací zařízení pro větrání za špatného počasí. Ovládání pomocí CO2, stlačeného vzduchu, elektra 24 nebo 230 V. Nabízíme jak dodávku, montáž tak i servis. Naše společnost je v oblasti sklem prosklených světlíků zajímavou alternativou k zaběhnutým výrobcům fasádních systému.

Nabízené služby   REALIZACE
Rádi zajistíme realizace ať už podle Vašeho projektu a zadání nebo dle námi vypracované dokumentace. V rámci realizace připravíme možné alternativy výrobkové základny s ohledem na finanční a časové možností zadavatele. Máme bohaté zkušenosti jak s novými stavbami, tak s rekonstrukcemi. Nabízíme realizace na klíč jako generální dodavatel nebo instalaci jen vybraných profesí. Profesionálně integrujeme naše řídicí systémy a rozhraní do systému správy budov. Ekologická likvidace všech obalových materiálů a odpadu je samozřejmostí. Pokud je to nutné, zajistíme závěrečnou přejímací zkoušku prostřednictvím nezávislého auditora.

Nabízené služby   SERVIS A TECHNICKÁ ÚDRŽBA
Naše společnost je autorizovaná výrobcem k provádění servisu a technické údržbě světlíků a zařízení pro odvod kouře a tepla (SOZ nebo dříve ZOKT či OTK ) značky Indu Light dle vyhlášky 246/2001 sb. Nepodceňujte prosím včasný a odborný servis u zařízení, která chrání lidské životy a majetek.. Poskytujeme také záruční a pozáruční servis k zařízením HVAC. Dovolte nám, abychom Vám nabídli provedení servisů a revizí těsnosti i u špatně přístupných zařízení a to pomocí horolozeckého vybavení. 

Nabízené služby   TECHNICKÝ A ENERGETICKÝ AUDIT
Klientům, zákazníkům a obchodním partnerům nabízíme techický a energetický audit, zpracování ekonomiky projektu a v neposlední řadě i optimalizaci řešení daného projektu.