OD PROJEKTU | PŘES VÝROBU A REALIZACI | AŽ PO SERVIS

Technika prostředí | 2D/3D projektování | Výpočty denního osvětlení | Světlíky Indu Light | Prosklení  Vzduchotechnika   |   Chlazení a vytápění    |    Zdravotechnika   |   Elektro   |   Regulace   |   Technická údržba 

Rakovník - Valeo (Projektování, Realizace světlíků)

Vypracování projektové dokumentace SOZ ve stupni DSP a DPS, návrh shedových prosklených světlíků vč. výpočtů denního osvětlení. Dodávka a montáž světlíků Indu Light dle realizační dokumentace.

Objem zakázky cca 15 mil. CZK.

Praha - Klub Kotva (Projektování, Realizace VZT, SOZ, Rekonstrukce světlíků)

Jedná se o největší klub v ČR. Naše společnost řepracovala PD SOZ, upravila projekt VZT a provedla dodávka a montáž vzduchotechniky, nuceného odvodu kouře a tepla a rekonstrukci pultových světlíků. V prostorách klubu bylo nutno zajisti výměnu vzduchu o objemu 50 000 m3/h.

Objem zakázky cca 13 mil. CZK.

Mladá Boleslav - Škoda Auto, Rozšíření technologického centra (Projektování VZT ve 3D)

Jedná se o čisté projekční práce ve 3D (Revit) v profesi vzduchotechnika. Objednatel požadoval vypracování dokumentace ve stupni DSP a následně DPS. Zakázka byla komplikovaná svým rozsahem, množstvím změn tak i časovým rámcem.

Objem zakázky cca 1,5 mil. CZK.

Slaný - F.X. Meiller (Projektování, Realizace světlíků)

V návaznosti na závěry energetického auditu bylo nutné zlepšit tepelně-izolační parametry střechy a tedy i světlíků. Stávající lucernové světlíky o rozměrech  6,2 x 97,0 m (1 ks) a 6,2 x 85,0 m (3 ks) tvořené ocelovou konstrukcí, bočním prosklením z drátoska s ventilačními klapkami a zastřešení z TR plechu, byly demontovány a nahrazeny sedlovými světlíky se sklonem 45°/ 45°s ventilačními klapkami. Nosná konstrukce světlíků je z hliníku, jako výplň je použit polykarbonát v opálovém zabarvení a ventilační klapky jsou vybaveny pneumatickými motory.

Celý systém denní ventilace je napojen na stávající rozvod stlačeného vzduchu a řídící automatiku, která ventilační klapky uzavírá v případě nepříznivého počasí. Celá realizace probíhala za provozu a v období podzim/zima. Bylo tedy nutné zabezpečit prostor pod světlíky tak, aby byly dodrženy zásady BOZP; a prostor nad světlíky tak, aby nedošlo k zapršení/zasněžení do interiéru výrobní haly.

Objem zakázky cca 16 mil. CZK.

 

 

Praha - Praguestudios, Výstavba Haly 3 a 4 pro filmovou výrobu (Projektování, Realizace VZT, ÚT, ZTI, Stlačeného vzduchu)

Vypracování PD DPS vzduchotechniky, vytápění a stlačeného vzduchu. Dodávka a montáž vytápění, vzduchotechniky, klimatizace, stlačeného vzduchu a zdravotechniky. Objekt je napojen na CZT v rámci areálu, mimo to má i svoji malou kotelnu jako zdroj tepla pro administrativní část. Vytápění haly saharami, administrativná část je vytápěna deskovými otopnými tělesy.

Větráni hal zajišťují čerstvovzdušné sahary společně s axiálními odtahovými ventilátory. Chlazení kanceláří pomocí klimatizací (multi SPLIT). O výrobu stlačeného vzduchu se stará šroubový kompresor, rozvod je Al potrubím. V rámci ZTI byly provedeny výkopové práce, instalace kanalizace a kompletní rozvody studené a teplé vody po objektu. Součástí prací byla realizace podtlakového odvodnění střechy a rozvody požární vody vč. hydrantů.

Objem zakázka cca 10 mil. CZK.

Praha - Burzovní palác (Projektování, Realizace ÚT, VZT, MaR, EL.)

Kompletní rekonstrukce kotelny: vypracování PD DSP a DPS všech dotčených profesí (ÚT, EL, MaR, EPS, VZT, PLYN, PBŘS), projednání s úřady a zajištění stavebního povolení. Demontáž stávajících 3 ks atmosférických kotlů, dodávka a montáž 2 ks novýh kondenzačních kotlů. Úprava sběračů/rozdělovačů, směšovacích uzlů, výměna čerpadel, nová spalinová cesta atd. Realizace ostatních profesí (EL, MaR,atd...).

Objem zakázky cca 5 mil. CZK.

Mníšek pod Brdy - Vědeckotechnický park (Realizace VZT, Chlazení, Klimatizace)

Dodávka a montáž vzduchotechniky, chlazení a klimatizace. Vzduchotechnické potrubí ve třídě těsnosti C, odsávání z laboratorních digestoří je zajištěno chemicky odolnými ventilátory. Zdrojem chladu pro chladiče ve vzduchotechnických jednotkách je vzduchem chlazený chiller York. Dochlazování kanceláří a technoplogických místností je zajištěno VRV systémem.

Objem zakázky cca 6 mil. CZK.

Liberec - Trumpf (Realizace světlíků)

Dodávka a montáž 3 ks pásových sedlových světlíků Indu Light o rozměrech 4,5 x 52,0 m, vč. světlíkových podsad a 108 ks ventilačních klapek s elektromotorem. Konstrukce světlíků jsou opatřeny nátěrem RAL 9007 a zaskleny izolačním sklem (Stopray Vision 72T 6mm/ ESG/Chrom, Ultra black 16mm 90%Ar/Stratobel 44.2 milk).

Objem zakázky cca 8 mil. CZK.

Praha - Letov, Přeložka teplovodu (Realizace ÚT)

Demontáž původní trasy teplovodu (předizolované potrubí) a její přeložení do nového výkopu, vč. doplnění tvarovek, doizolování a kompletace diagnostiky.

Objem zakázky cca 1 mil. CZK.

Rychnov n. Kněžnou - ASSA Abloy (Projektování, Realizace světlíků, VZT, Chlazení, ÚT)

Zaměření skutečného stavu a vypracování realizační projektové dokumentace. Provedení demontáží (původní obloukové světlíky, vzduchotechnické trasy, rozvody chladící vody atd.), následně dodávka a montáž nových zařízení (shedové světlíky s klapkami pro odvod kouře a tepla s možností denní ventilace, instalace vzduchotechnických jednotek, rozvodů VZT, chlazení/vytápění atd.). Instalace zařízení proběhla nad obráběcími linkami a za plného provozu (7/24) výrobního závodu.

Objem zakázky cca 15 mil. CZK.

Praha - Forum Karlín (Realizace světlíků)

Při rekonstrukci původní ocelové haly byly všechny ocelové konstrukce otryskány a znovu natřeny. Nosné konstrukce sedlových světlíků jsou tedy v původním provedení vč. nýtovaných spojů. Naše společnost provedla skutečné zaměření a zpracovala statický posudek, na jehož základě byly navrženy nové celohliníkové světlíky a systém kotvících bodů pro vyrovnání původní ocelové konstrukce.

Povrchová úprava světlíkových konstrukcí je RAL 7016, výpln izolační dvojsklo s vyšší odrazovostí tepla (6 mm Planibel Green – 16 mm Argon 90 % – Stratobel Low-e 44.1 Top 1.0. Jedná se o zeleně podbarvené sklo s parametry Ug = 1,0 W/m²×K, činitel prostupu světla dle EN 410 – Ƭv = 56, činitel prostupu sluneční energie – g = 33) a polykarbonátem o tloušce 32 mm v opálovém zabarvení. Vše opatřeno EPDM těsněním.

Objem zakázky cca 10 mil. CZK.